U bent de hoop van
Christenen in Syrië

#HelpSyrischeChristenen

Onze hulp aan Syrië is meer dan een reactie op de dramatische humanitaire situatie, veroorzaakt door de oorlog. We voorkomen dat de christelijke aanwezigheid in het Midden-Oosten wordt weggevaagd.

U bent de hoop van
Christenen in Syrië

#HelpSyrischeChristenen

Uw hulp aan Syrië is meer dan een reactie op de dramatische humanitaire situatie, veroorzaakt door de oorlog. U voorkomt dat de christelijke aanwezigheid in het Midden-Oosten wordt weggevaagd.

Overzicht van de situatie in Syrië

Terwijl de Syrische crisis het zevende jaar ingaat, blijft de nood in omvang, ernst en complexiteit overweldigend. Veel Syriërs worden nog dagelijks getroffen door ongeëvenaard lijden, vernietiging en veronachtzaming van het menselijk leven.

mensen hebben humanitaire hulp nodig

mensen hebben het land verlaten (Onder Christenen 50%)

mensen zijn in eigen land ontheemd door geweld

kerken en parochiegebouwen zijn beschadigd of verwoest

huizen van christelijke families zijn verwoest

scholen zijn verwoest

NOODHULP

Kerk in Nood ondersteunt momenteel 65 projecten voor huisvesting van christelijke gezinnen, onderwijs aan kinderen en jongeren, voedselvoorziening en medische zorg.

“Geef mijn kindertijd terug”

Extra
onderwijs

Studiebeurzen
 
Gezondheidszorg
 

Hulp aan christelijke families

Noodhulp
 

BOUW EN WEDEROPBOUW

Kerk in Nood ondersteunt momenteel 29 projecten met betrekking tot bouw en wederopbouw van huizen, kerken en parochievoorzieningen.

Wederopbouw
van kerken

“Jezus is
mijn Rots”

Werken aan
wederopbouw

Pastorale hulp

Kerk in Nood ondersteunt momenteel 40 projecten ter ondersteuning van religieuzen, de vorming van leken en de verspreiding van bijbels en catechismusboeken. Misintenties zijn vaak het enige middel om priesters op materiële wijze te ondersteunen.

Vorming van priesters

Bestaanshulp voor religieuzen

Geestelijke retraites

DEEL op SOCIAL MEDIA

#HelpSyrischeChristenen

"Ik heb grote zorgen over de huidige situatie waarin - ondanks de middelen waarover de internationale gemeenschap beschikt - het nog steeds moeilijk is overeenstemming te bereiken over een gezamenlijke actie voor vrede in Syrië. Terwijl ik onophoudelijk voor vrede bid en alle mensen van goede wil uitnodig om hetzelfde te doen, doe ik opnieuw een oproep aan alle politici om ervoor te zorgen dat gerechtigheid en vrede de overhand krijgen.”

Paus Franciscus

"Ik heb grote zorgen over de huidige situatie waarin - ondanks de middelen waarover de internationale gemeenschap beschikt - het nog steeds moeilijk is overeenstemming te bereiken over een gezamenlijke actie voor vrede in Syrië. Terwijl ik onophoudelijk voor vrede bid en alle mensen van goede wil uitnodig om hetzelfde te doen, doe ik opnieuw een oproep aan alle politici om ervoor te zorgen dat gerechtigheid en vrede de overhand krijgen.”

Paus Franciscus

Als lid van een pauselijke organisatie heeft Kerk in Nood het mandaat om namens de Kerk te handelen.

“Ik nodig u uit om samen met Kerk in Nood overal in de wereld werken van barmhartigheid te realiseren.”

Contact

Kerk in Nood Peperstraat 11-13 5211 KM ‘s Hertogenbosch info@kerkinnood.nl (073) 613 08 20 NL64 FVLB 0227 1754 84
Copyright: ACN Aid to the Church in Need International
Kerk in Nood is een erkende ANBI instelling en is door de bisschop van 's-Hertogenbosch erkend als 'Katholieke burgerlijke rechtspersoon'.